top of page
logotypy ue mazowsze.png

WARMET stawia na ciągłe doskonalenie naszych usług i dynamiczny rozwój Spółki w związku z czym rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa WARMET udoskonalonej usługi wytwarzania precyzyjnie wyspecyfikowanych detali metalowych z materiałów trudnoobrabialnych, realizowanej w oparciu o wzdłużne automaty tokarskie CNC”, którego zasadniczym celem jest wdrożenie we własnym przedsiębiorstwie innowacji procesowej będącej wynikiem przeprowadzonych prac B+R – innowacyjna technologia wysoce precyzyjnej obróbki detali metalowych z materiałów trudnoobrabialnych na automatach wzdłużnych CNC. Wdrożenie samodzielnie opracowanej technologii produkcyjnej pozwoli nam na udoskonalenie świadczonej obecnie usługi wytwarzania detali metalowych zgodnie ze specyfikacją klienta.

Powyższa usługa zostanie istotnie ulepszona w zakresie cech funkcjonalnych kluczowych dla odbiorcy: stopnia zużycia surowca - braku odpadów, czasu cyklu produkcyjnego oraz ekologiczności procesu. Zaprojektowane rozwiązanie pozwoli uzyskać maksymalną stabilność obróbki oraz powtarzalność wymiarową w produkcji seryjnej wysoce precyzyjnych detali produkowanych z trudnoobrabialnych materiałów na wzdłużnych automatach tokarskich CNC. Wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań w oparciu o zakup nowoczesnych maszyn produkcyjnych, pozwoli nam rozwinąć się w zakresie produkcji elementów/detali dla podmiotów z branż automatyki przemysłowej pomp hydraulicznych, urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC), czy sektora automotive.

Zarówno opracowana technologia jak i planowane do zakupu maszyny odznaczać się będą dużym stopniem elastyczności, co pozwoli firmie na realizację szerokiego zakresu zleceń w zakresie precyzyjnych obróbki mechanicznej detali produkowanych z trudnoobrabialnych materiałów.

Realizacja projektu przyczyni się znacząco do podniesienia konkurencyjności naszej Spółki zarówno na rynku krajowym jak również międzynarodowym.

 

Projekt ten jest realizowany przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (2014-2020).

.

bottom of page